Nauka języka polskiego na Cyprze

Nauka języka polskiego na Cyprze

Wielu Polaków żyje, mieszka i pracuje na Cyprze. Oczywisty jest fakt, iż każdy chciałby mieć kontakt z językiem polskim, nie tylko w domu czy podczas telefonicznego kontaktu z rodziną, ale także na płaszczyźnie kulturalno-społecznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkającej na Cyprze polonii, organizowane są ośrodki społeczno-kulturalne oraz religijne, adresowane dla Polaków, którzy chcą mieć kontakt z językiem ojczystym. Rozwiązanie to obejmuje polskie szkoły, zazwyczaj niedzielne, domy kultury, biblioteki i wiele innych propozycji. Zadaniem tych jednostek jest szeroko rozumiane zapewnienie stałego kontaktu z językiem ojczystym, a także nauka języka polskiego, który pod względem programowym realizowany jest jako język obcy.

Comments are closed.