Gospodarka na Cyprze wzorem dla Polski

Gospodarka na Cyprze wzorem dla Polski

Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że gospodarka na Cyprze stanowi doskonały wzór dla wielu krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Przyznać należy, że jest w tym stwierdzeniu sporo racji, Cypr – mimo, iż jest krajem stosunkowo małym, w dodatku o charakterze turystycznym – zawsze rozwijał się bardzo szybko, a przynależność do Unii Europejskiej zoptymalizowała realizowane na płaszczyźnie gospodarczej przedsięwzięcia. Niskie bezrobocie jest przede wszystkim wynikiem optymalizacji zawodowej, czyli zapewnienia zatrudnienia na konkretnych i jasnych zasadach, dopełnionych odpowiednim zapleczem socjalnym oraz godnymi zarobkami. Warto podkreślić, że polityka gospodarcza w zakresie zatrudnienia oraz wykorzystywania zasobów naturalnych dotyczy zarówno pracowników stałych, jak i sezonowych.

Comments are closed.